KBT-coaching, mental träning och personlig utveckling

 

Personlig utveckling 

Personlig utveckling är något som pågår hela livet. Eller BÖR göra det. Det handlar om ALLT som utvecklar dig som person och kan handla om karriär, viktnedgång, en önskan om ett hälsosammare liv i stort, att vilja ändra mönster och vanor för att leva ett rikare liv, stärka sin självkänsla och självuppfattning, hitta sina värderingar och riktning eller få bättre relationer. 

Jag tänker att varje erfarenhet vi gör, oavsett om den är att anses som bra eller dålig utvecklar, stärker och förändrar dig som människa. MEN det förutsätter att du är öppen för det och VILL, kan lära av misstag och se möjligheter. 

Mental träning 

Mental träning är precis lika viktig som fysisk träning, om inte viktigare. Hjärnan är precis som vilken muskel som helst. Den växer när vi övar/tränar och lägger sig i viloläge om vi inte aktiverar den. 

"Vi blir det vi tänker" finns det ett uttryck som säger och det ligger mycket sanning i det. Om vi jobbar med positiva tankar, målbilder och visualisering av vårt önskade läge så kommer vi förr eller senare dit vill vill. Men om vi fastnar i gamla tankebanor, är negativa och ältar misslyckanden så är risken stor att vi fortsätter i samma invanda hjulspår. 


KBT och ACT

KBT står för Kognitiv beteende Terapi och i KBT - coaching innebär det att jag som coach strävar efter att frigöra klientens fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som är önskvärt. KBT-coaching ökar möjligheten att se sammanhang, ger nya perspektiv och stimulerar ett positivt tänkande. KBT ser hela människan vilket innebär både in och utsida med tankar, reaktionsmönster, känslor och även omgivningen och miljöns påverkan på måendet och livet i stort. KBT är mer inriktat på nuet och framtiden än på det förflutna och är en bevisat effektiv behandling/metod vid psykisk ohälsa.

ACT står för Acceptans and Commitment Thearapy och är i grunden en vidareutveckling av KBT. ACT handlar om att acceptera och agera, våga stanna upp i nuet och "gilla läget" för att sen handla utifrån vad som är bäst för mig. Det är först när vi accepterar oss själva och situationen vi befinner oss i som en hållbar förändring kan ske. Fokus är problemlösning och nuet precis som vid coaching i stort.

I ACT får du lära dig att acceptera det du inte kan påverka och förändra och fokusera mer på att leva ett rikare liv i enighet med dina värderingar. Stor vikt läggs vid ökad flexibilitet, öppenhet och medveten närvaro.


Det inre ledarskapet
Det inre ledarskapet

Det inre ledarskapet

Du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra. Inre ledarskap handlar om att hitta sitt autentiska jag, bli trygg i sig själv och den man är och bottna i sina värderingar.  

Medveten närvaro